Головна формула всієї фізики і математики…

Після довгих років ………………………………

Виявляється квадрат будь-якої кінцевої суми чисел натурального ряду завжди дорівнює сумі їх кубів, тобто

З чого ми взяли, що це головна формула 🙂 всієї фізики і математики?

По-перше, ми тут бачимо натуральний ряд у всій красі. Кожне його число не просто тупо нумерує позицію в списку, а вступає в гру, точніше в наш тривимірний простір, так як зводиться в куб.

А тривимірний простір-то якраз і ріднить математику з фізикою, і навіть з економікою. Купуємо воду, газ, цемент кубами, а плівку, лінолеум і т.д. і т.п. квадратами.

Дивно, що на тривимірній сферичної Землі люди купують плоскі (двомірні) ділянки землі. Тут ключове слово “НА”.

МОЖЛИВО, ЦЮ ФОРМУЛУ ВЗАГАЛІ МОЖНА РОЗГЛЯДАТИ ЯК ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЄ СОБОЮ ЦІЛЕ ЧИСЛО.

А З ТОЧКИ ЗОРУ ФІЗИКИ ЦЯ ФОРМУЛА ВИПРАВДОВУЄ НАШЕ ЖИТТЯ В тривимірному просторі 🙂

А З ТОЧКИ ЗОРУ СИМЕТРІЇ ЦЯ ФОРМУЛА МОЖЕ ОПИСАТИ властивості ПОРТАЛІВ. Може Ви нам підкажете, як їх там відкривати, закривати – фізично або краще віртуально? 🙂