Мої думки щодо змін у Вищій освіті України

Після ознайомлення зі статтею у якій була інформація про те, що 6
вересня набув чинності новий закон «Про вищу освіту» . У ній описувались
зміни у вищій освіті, а саме 16 пунктів, які стали поки що найпомітнішою,
якщо не єдиною, системною реформою в пореволюційній Україні.
Отже, що я можу сказати стосовно деяких пунктів?
1.Якість освіти контролюватиме незалежний орган.
Ці зміни надають змогу прослідкувати якість освіти у навчальних
закладах і більш точніше обрати вищій заклад за фахом навчання.
2. Сильне студентське самоврядування
У студентів з’являються більше прав, право голосу та можливість
впливати на навчання.
3. Прозорість
На мою думки це гарний закон, з допомогою цього ми зможемо бачити,
справжню обличчя навчальних закладів.
4. Не буде «вічних» ректорів і деканів
Ці провадження зменшить кількість корупційних посад.
5. Нова класифікація вишів
Можливість отримати той рівень освіти, який бажаєш.
6. Війна із плагіатом
Контроль і покарання за плагіат.
7. Зменшення навантаження на викладачів і студентів
Ця зміна, як дві сторони однієї медалі. З одного боку збільшується час для
самовдосконалення, а з іншого відпадає необхідність в навчальних закладах, так
як студент сам знаходить ту інформацію яка його цікавить.
8. Вступ – тільки через зовнішнє оцінювання
Тепер щоб поступити до вищого навчального закладу треба покладатися
на свої знання, а не на свої зв’язки.
9. Конкурентна система держзамовлення
Це провадження дозволяе вдосконалити систему бюджетних місц.
10. Стипендії на рівні прожиткового мінімуму
Більш чітка мотивація студентів боротися за стипендію так як вона більш
значна.
11. Викладання українською мовою
Я вважаю цю зміну дуже доцільною в наш час.