Творчий шлях генія: Андрій Олегович Катрус

1.Творчий шлях генія: Андрій Олегович Катрус

1.Creative path of genius: Andrey Olegovich Katrus

1.Творческий путь гения: Андрей Олегович Катрус

2.Hapoдився в Києві в сім’ї науковців Галини Михайлівни Деркачови і Олега Олександровича Катруса* в 1959 році, з дитинства цікавився малюванням і фізикою.

2.He was born in Kyiv in the family of scientists Halyna Mykhailivna Derkachova and Oleg Oleksandrovych Katrus * in 1959, since childhood he was interested in drawing and physics.

2.Hapoдився в Киеве в семье ученых Галины Михайловны Деркачевы и Олега Александровича Катруса * в 1959 году, с детства интересовался рисованием и физикой.

3.В юності, для захисту друзів від несправедливостей, Андрій Олегович завзято вивчав бокс.

3.In his youth, to protect friends from injustice, Andrei Olegovich studied boxing.

3.В юности, для защиты друзей от несправедливостей, Андрей Олегович упорно изучал бокс.

4.Батьки бажали щоб Андрій вчився тенісу, в тенісній секції під керуванням знаменитого тренера Олександра Федоровича Карпенка.

4.Parents wanted Andriy to study tennis in the tennis section under the guidance of the famous coach Oleksandr Fedorovich Karpenko.

4.Родители хотели чтобы Андрей учился теннису, в теннисной секции под управлением знаменитого тренера Александра Федоровича Карпенко.

5.Швидко вивчив англійську мову, мову Beatles, Rolling Stones і BBC.

5.He quickly learned English language, because it is the language of the Beatles, the Rolling Stones and the BBC.

5. Быстро выучил английский язык, язык Beatles, Rolling Stones и BBC.

6.По закінченню школи, Андрій Олегович поступає до Київського Політехнічного Інституту на Інженерно-Фізичний факультет.

6.After graduating from school, Andriy Olehovych entered the Faculty of Engineering and Physics of the Kyiv Polytechnical Institute.

6.По окончании школы Андрей Олегович поступает в Киевский Политехнический Институт на Инженерно-Физический факультет.

7.Але, вже тут виявляє свою чітку протирадянську позицію.

7.But, here he naturally had revealed his anti-Soviet attitude.

7.Но, уже здесь проявляет свою четкую антисоветскую позицию.

8.За це він заплатив власним здоров’ям, і на рік відступив від навчання в КПІ, звалився з інфарктом від предмету марксистсько-ленінська філософія.

8.He sacrificed his own health, and for a year he withdrew from studying at the KPI, fell with a heart attack from the subject of Marxist-Leninist philosophy.

8.За это он заплатил собственным здоровьем, и в год отступил от учебы в КПИ, свалился с инфарктом от предмета марксистско-ленинская философия.

9.Було фінансово важко, довелося працювати вантажником, перекладачем, він впевнився в тому, як радянська влада любить простих працівників-вантажників.

9.It was financially difficult, he had to work as a loader, a translator, he made sure how the Soviet government treats ordinary loaders.

9.Было финансово трудно, пришлось работать грузчиком, переводчиком, он убедился в том, как советская власть любит простых работников-грузчиков.

10.Всюди Андрій Олегович бачив, ніби приховані від пересічних громадян, сторони, грані життя, про що і писав, роповідав((бурчав)) своїм друзям.

10.Everywhere Andriy Olehovych saw, as if hidden from ordinary citizens, the sides, the facets of life, about which he wrote, told (muttered ()) to his friends.

10.Повсюду Андрей Олегович видел, как будто скрытые от рядовых граждан, стороны, грани жизни, о чем и писал, рассказівал ((бурчал)) своим друзьям.

11.Далі Андрій продовжив освіту.

11.Then Andrew continued his education.

11.Далее Андрей продолжил образование.

12.Закінчив інститут і працював в наукових закладах.

12.He graduated from the institute and worked in scientific institutions.

12.Окончил институт и работал в научных учреждениях.

13.В 1979 році одружився з Іриною Вікторівною Катрус, в якої батько був ветераном війни.

13.In 1979 he married Irina Viktorivna Katrus, whose father was a war veteran.

13.В 1979 году женился на Ирине Викторовне Катрус, у которой отец был ветераном войны.

14.В 1981 р. у них народився син Антон.

14.In 1981 their son Anton was born.

14. В 1981 г. у них родился сын Антон.

15.Займаючись науковими дослідженнями, йому довелося програмувати мовою Fortran, PL1, кібернетика допомагала автоматизувати складні розрахунки.

15.While researching, he had to write programs in Fortran, PL1, actually cybernetics helped automate complex calculations.

15.Занимаясь научными исследованиями, ему пришлось программировать на языке Fortran, PL1, кибернетика помогала автоматизировать сложные расчеты.

16.Андрій Олегович завжди покупав, вивчав, дарував багато книжок різної тематики.

16.Andriy Olehovych always bought, studied, donated many books on various topics.

16.Андрей Олегович всегда покупал, изучал, дарил много книг различной тематики.

17.В 1991 святкував розвал підлого Радянького Союзу.

17.In 1991, he celebrated the collapse of the vile Soviet Union.

17.В 1991 праздновал развал подлого Советского Союза.

18.Але, через економічні проблеми, інженерно-фізичну діяльність під проводом держави довелося відкласти.

18.But, due to economic problems, engineering and physical activities led by the state had to be postponed.

18.Но, из-за экономических проблем, инженерно-физическую деятельность под руководством государства пришлось отложить.

19.Програмував в Науково-технічній фірмі Інтес, гостро відчував ідиотизм qwerty/йцукен-клавіатури, то ж виникла ідея Позитивної клавіатури.

19.He did programming for the Scientific and Technical Firm Intes, acutely felt the idiocy of qwerty/йцукен-keyboard, so he invented Positive keyboard.

19.Программировал для Научно-Технической фирмы Интес, остро чувствовал идиотизм qwerty/йцукен-клавиатуры, поэтому возникла идея Позитивной клавиатуры.

20.Перекладав американцям приблизно 10 років, постійно покращував свій перекладацький рівень, захопився вивченням Біблії.

20.He translated for Americans for about 10 years, constantly improved his translation level, and became interested in studying the Bible.

20.Переводил американцам примерно 10 лет, постоянно улучшал свой переводческий уровень, увлекся изучением Библии.

21.Припинив їсти м’ясо в 1997.

21.He stopped eating meat in 1997.

21.Прекратил есть мясо в 1997.

22.С 2002 по 2013 був членом руху “Звенящие кедры Украини”, практично цікавився створенням духовно-багатого родового маєтку.

22.From 2002 to 2013 he was a member of the movement “Ringing Cedars of Ukraine”, practically interested in creating a spiritually rich ancestral estate.

22.С 2002 по 2013 был членом движения “Звенящие кедры Украини», практически интересовался созданием духовно-богатого родового поместья.

23.В 2018 було створено сайт geniusideas.com.ua, ідея позитивної клавіатури поринула в маси. Межигірський ліцей м. Київа і Київський Інститут Бізнесу і Технологій(КІБІТ) допомогли реалізувати ідею “Позитивна клавіатура”.

23.In 2018, the site geniusideas.com.ua was created, the idea of ​​a positive keyboard plunged into the masses. Mezhyhiryan Lyceum in Kyiv and the Kyiv Institute of Business and Technology (KIBIT) helped to implement the idea of ​​”Positive Keyboard”.

23.В 2018 был создан сайт geniusideas.com.ua, идея позитивной клавиатуры пошла в массы. Межигорский лицей Киева и Киевский Институт Бизнеса и Технологий (КИБИТ) помогли реализовать идею “Позитивной клавиатуры”.

24.* Під час ВВ війни Галина Михайлівна перебувала поблизу Курської Дуги, а Олег Олександрович ріс у пошматованому війною Ростові, це дуже вплинуло на їх здоров’я, хоча вони і не хотіли цього визнавати.

24.* During the Second World War, Halyna Mykhailivna was near the Kursk Bulge, and Oleh Oleksandrovych grew up in war-torn Rostov, war greatly affected their health, although they were not willing to admit it.

24.* Во время ВО войны Галина Михайловна находилась вблизи Курской Дуги, а Олег Александрович рос в растерзанном войной Ростове, это очень повлияло на их здоровье, хотя они и не хотели этого признавать.